www.readmyshortstory.com

Sổ kết quả - Tổng hợp bảng kết quả xổ số miền Bắc

Đang load dữ liệu

Sổ kết quả xổ số miền Bắc trong 30 ngày gần nhất

Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 30/05/2023
Giải ĐB 20765
Giải Nhất 15037
Giải Nhì 35868 93065
Giải Ba 57840 39646 93650 76407 80500 27833
Giải Tư 7861 9818 7371 0560
Giải Năm 7185 0130 9462 2951 0104 1993
Giải Sáu 287 387 650
Giải Bảy 96 60 37 21
Đầu Lô tô
0 07 ,00 ,04
1 18
2 21
3 37 ,33 ,30 ,37
4 40 ,46
5 50 ,51 ,50
6 65 ,68 ,65 ,61 ,60 ,62 ,60
7 71
8 85 ,87 ,87
9 93 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 29/05/2023
Giải ĐB 85867
Giải Nhất 98338
Giải Nhì 10638 56467
Giải Ba 71926 87565 57336 56415 07553 67042
Giải Tư 6742 1749 8665 0992
Giải Năm 0594 4871 7149 8937 3123 4242
Giải Sáu 948 191 615
Giải Bảy 78 91 21 34
Đầu Lô tô
0 -
1 15 ,15
2 26 ,23 ,21
3 38 ,38 ,36 ,37 ,34
4 42 ,42 ,49 ,49 ,42 ,48
5 53
6 67 ,67 ,65 ,65
7 71 ,78
8 -
9 92 ,94 ,91 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 28/05/2023
Giải ĐB 79459
Giải Nhất 32985
Giải Nhì 36739 28089
Giải Ba 00824 84828 31874 10126 29991 97383
Giải Tư 9781 9537 5387 9377
Giải Năm 7327 8876 8618 0448 3320 6967
Giải Sáu 972 313 256
Giải Bảy 71 50 32 80
Đầu Lô tô
0 -
1 18 ,13
2 24 ,28 ,26 ,27 ,20
3 39 ,37 ,32
4 48
5 59 ,56 ,50
6 67
7 74 ,77 ,76 ,72 ,71
8 85 ,89 ,83 ,81 ,87 ,80
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 27/05/2023
Giải ĐB 96237
Giải Nhất 71344
Giải Nhì 42533 09954
Giải Ba 96746 15579 95688 52419 28175 26519
Giải Tư 6364 8867 3211 1681
Giải Năm 1698 8940 8762 7901 5425 2843
Giải Sáu 849 191 024
Giải Bảy 76 31 54 45
Đầu Lô tô
0 01
1 19 ,19 ,11
2 25 ,24
3 37 ,33 ,31
4 44 ,46 ,40 ,43 ,49 ,45
5 54 ,54
6 64 ,67 ,62
7 79 ,75 ,76
8 88 ,81
9 98 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 26/05/2023
Giải ĐB 36191
Giải Nhất 12247
Giải Nhì 74125 55916
Giải Ba 50939 18172 11720 73339 73686 22536
Giải Tư 1413 7656 2151 9010
Giải Năm 3208 7195 4948 3210 9463 0955
Giải Sáu 188 203 342
Giải Bảy 53 31 11 03
Đầu Lô tô
0 08 ,03 ,03
1 16 ,13 ,10 ,10 ,11
2 25 ,20
3 39 ,39 ,36 ,31
4 47 ,48 ,42
5 56 ,51 ,55 ,53
6 63
7 72
8 86 ,88
9 91 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 25/05/2023
Giải ĐB 20319
Giải Nhất 70232
Giải Nhì 29500 71249
Giải Ba 16884 99881 28251 71786 97777 82108
Giải Tư 7537 2802 9443 3856
Giải Năm 2521 5532 2000 7987 9291 0000
Giải Sáu 369 815 984
Giải Bảy 67 74 96 89
Đầu Lô tô
0 00 ,08 ,02 ,00 ,00
1 19 ,15
2 21
3 32 ,37 ,32
4 49 ,43
5 51 ,56
6 69 ,67
7 77 ,74
8 84 ,81 ,86 ,87 ,84 ,89
9 91 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 24/05/2023
Giải ĐB 19966
Giải Nhất 59476
Giải Nhì 65345 58041
Giải Ba 20304 95694 17344 72216 32696 67352
Giải Tư 1785 1474 3062 2264
Giải Năm 5454 4067 9087 2101 9117 9472
Giải Sáu 073 840 164
Giải Bảy 80 87 95 63
Đầu Lô tô
0 04 ,01
1 16 ,17
2 -
3 -
4 45 ,41 ,44 ,40
5 52 ,54
6 66 ,62 ,64 ,67 ,64 ,63
7 76 ,74 ,72 ,73
8 85 ,87 ,80 ,87
9 94 ,96 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 23/05/2023
Giải ĐB 95972
Giải Nhất 02366
Giải Nhì 43590 56621
Giải Ba 19195 14216 52782 53347 92819 99789
Giải Tư 0740 6907 5957 8967
Giải Năm 4851 8691 5830 7301 6230 3908
Giải Sáu 882 890 258
Giải Bảy 61 27 17 44
Đầu Lô tô
0 07 ,01 ,08
1 16 ,19 ,17
2 21 ,27
3 30 ,30
4 47 ,40 ,44
5 57 ,51 ,58
6 66 ,67 ,61
7 72
8 82 ,89 ,82
9 90 ,95 ,91 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 22/05/2023
Giải ĐB 32754
Giải Nhất 68161
Giải Nhì 72017 98904
Giải Ba 94697 94740 93753 55459 01414 23607
Giải Tư 5492 5227 1493 2338
Giải Năm 9643 0709 9863 5784 8757 8109
Giải Sáu 890 019 282
Giải Bảy 50 34 15 65
Đầu Lô tô
0 04 ,07 ,09 ,09
1 17 ,14 ,19 ,15
2 27
3 38 ,34
4 40 ,43
5 54 ,53 ,59 ,57 ,50
6 61 ,63 ,65
7 -
8 84 ,82
9 97 ,92 ,93 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 21/05/2023
Giải ĐB 45297
Giải Nhất 72064
Giải Nhì 86140 42405
Giải Ba 12766 10977 02349 28754 38605 04496
Giải Tư 2441 4197 6793 6975
Giải Năm 2742 8421 5142 4290 9043 7521
Giải Sáu 733 013 729
Giải Bảy 39 70 76 50
Đầu Lô tô
0 05 ,05
1 13
2 21 ,21 ,29
3 33 ,39
4 40 ,49 ,41 ,42 ,42 ,43
5 54 ,50
6 64 ,66
7 77 ,75 ,70 ,76
8 -
9 97 ,96 ,97 ,93 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 20/05/2023
Giải ĐB 70452
Giải Nhất 64077
Giải Nhì 44767 24888
Giải Ba 25683 81997 59483 16534 45895 15457
Giải Tư 0445 1674 9879 7857
Giải Năm 1901 4137 7930 4334 1079 9162
Giải Sáu 956 370 377
Giải Bảy 99 33 04 27
Đầu Lô tô
0 01 ,04
1 -
2 27
3 34 ,37 ,30 ,34 ,33
4 45
5 52 ,57 ,57 ,56
6 67 ,62
7 77 ,74 ,79 ,79 ,70 ,77
8 88 ,83 ,83
9 97 ,95 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 19/05/2023
Giải ĐB 22317
Giải Nhất 14150
Giải Nhì 33733 51891
Giải Ba 82756 21657 15856 86311 41587 54889
Giải Tư 4351 1152 9815 0486
Giải Năm 4906 9531 2902 2863 2086 1971
Giải Sáu 187 478 712
Giải Bảy 56 36 66 29
Đầu Lô tô
0 06 ,02
1 17 ,11 ,15 ,12
2 29
3 33 ,31 ,36
4 -
5 50 ,56 ,57 ,56 ,51 ,52 ,56
6 63 ,66
7 71 ,78
8 87 ,89 ,86 ,86 ,87
9 91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 18/05/2023
Giải ĐB 22632
Giải Nhất 63943
Giải Nhì 01119 19532
Giải Ba 76856 89482 64227 00562 01641 85632
Giải Tư 7352 8616 7828 8053
Giải Năm 5572 8328 8721 7637 2872 6281
Giải Sáu 990 054 631
Giải Bảy 18 67 99 70
Đầu Lô tô
0 -
1 19 ,16 ,18
2 27 ,28 ,28 ,21
3 32 ,32 ,32 ,37 ,31
4 43 ,41
5 56 ,52 ,53 ,54
6 62 ,67
7 72 ,72 ,70
8 82 ,81
9 90 ,99
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 17/05/2023
Giải ĐB 67949
Giải Nhất 88636
Giải Nhì 86754 64824
Giải Ba 05541 89700 53672 75653 39193 12213
Giải Tư 8776 3400 4612 5452
Giải Năm 9839 4330 3544 6841 1618 1628
Giải Sáu 979 049 813
Giải Bảy 26 42 38 28
Đầu Lô tô
0 00 ,00
1 13 ,12 ,18 ,13
2 24 ,28 ,26 ,28
3 36 ,39 ,30 ,38
4 49 ,41 ,44 ,41 ,49 ,42
5 54 ,53 ,52
6 -
7 72 ,76 ,79
8 -
9 93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 16/05/2023
Giải ĐB 19031
Giải Nhất 78859
Giải Nhì 78392 19184
Giải Ba 08741 22539 53479 89302 45138 93780
Giải Tư 6799 1870 9094 5813
Giải Năm 5658 5031 1982 9514 0651 7630
Giải Sáu 208 378 741
Giải Bảy 63 37 82 49
Đầu Lô tô
0 02 ,08
1 13 ,14
2 -
3 31 ,39 ,38 ,31 ,30 ,37
4 41 ,41 ,49
5 59 ,58 ,51
6 63
7 79 ,70 ,78
8 84 ,80 ,82 ,82
9 92 ,99 ,94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 15/05/2023
Giải ĐB 90956
Giải Nhất 63262
Giải Nhì 56387 17280
Giải Ba 55838 87861 81301 12200 75630 88618
Giải Tư 2320 0344 4038 5493
Giải Năm 1853 5302 2858 0332 3887 9106
Giải Sáu 107 095 442
Giải Bảy 53 71 80 05
Đầu Lô tô
0 01 ,00 ,02 ,06 ,07 ,05
1 18
2 20
3 38 ,30 ,38 ,32
4 44 ,42
5 56 ,53 ,58 ,53
6 62 ,61
7 71
8 87 ,80 ,87 ,80
9 93 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 14/05/2023
Giải ĐB 67753
Giải Nhất 19470
Giải Nhì 84443 50523
Giải Ba 48507 10048 72799 01556 83623 77648
Giải Tư 4096 6164 8307 8743
Giải Năm 6036 2853 0517 5167 2679 3096
Giải Sáu 454 812 208
Giải Bảy 76 52 85 51
Đầu Lô tô
0 07 ,07 ,08
1 17 ,12
2 23 ,23
3 36
4 43 ,48 ,48 ,43
5 53 ,56 ,53 ,54 ,52 ,51
6 64 ,67
7 70 ,79 ,76
8 85
9 99 ,96 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 13/05/2023
Giải ĐB 19949
Giải Nhất 70603
Giải Nhì 83105 86922
Giải Ba 04612 77933 98947 17393 21474 09615
Giải Tư 4996 8991 7581 3443
Giải Năm 2415 2468 9975 7844 5836 7768
Giải Sáu 209 521 997
Giải Bảy 68 90 08 10
Đầu Lô tô
0 03 ,05 ,09 ,08
1 12 ,15 ,15 ,10
2 22 ,21
3 33 ,36
4 49 ,47 ,43 ,44
5 -
6 68 ,68 ,68
7 74 ,75
8 81
9 93 ,96 ,91 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 12/05/2023
Giải ĐB 84102
Giải Nhất 12141
Giải Nhì 03914 59392
Giải Ba 89476 73718 53418 26470 04401 87540
Giải Tư 9810 7384 5603 4657
Giải Năm 1245 1444 2197 7581 5850 1090
Giải Sáu 531 230 371
Giải Bảy 43 75 65 00
Đầu Lô tô
0 02 ,01 ,03 ,00
1 14 ,18 ,18 ,10
2 -
3 31 ,30
4 41 ,40 ,45 ,44 ,43
5 57 ,50
6 65
7 76 ,70 ,71 ,75
8 84 ,81
9 92 ,97 ,90
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 11/05/2023
Giải ĐB 63134
Giải Nhất 66488
Giải Nhì 83106 50659
Giải Ba 64327 85253 06416 70969 92174 48990
Giải Tư 8984 4436 1466 5849
Giải Năm 8638 1964 7075 3741 1240 4458
Giải Sáu 860 897 971
Giải Bảy 55 78 73 80
Đầu Lô tô
0 06
1 16
2 27
3 34 ,36 ,38
4 49 ,41 ,40
5 59 ,53 ,58 ,55
6 69 ,66 ,64 ,60
7 74 ,75 ,71 ,78 ,73
8 88 ,84 ,80
9 90 ,97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 10/05/2023
Giải ĐB 97996
Giải Nhất 66184
Giải Nhì 81579 19025
Giải Ba 25267 82002 34364 80746 09850 02979
Giải Tư 5509 2451 3535 0484
Giải Năm 9156 1859 0249 6927 7902 2659
Giải Sáu 556 891 491
Giải Bảy 05 43 19 84
Đầu Lô tô
0 02 ,09 ,02 ,05
1 19
2 25 ,27
3 35
4 46 ,49 ,43
5 50 ,51 ,56 ,59 ,59 ,56
6 67 ,64
7 79 ,79
8 84 ,84 ,84
9 96 ,91 ,91
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 09/05/2023
Giải ĐB 58546
Giải Nhất 87138
Giải Nhì 70752 46168
Giải Ba 96208 31488 86067 22183 37859 54970
Giải Tư 5523 1471 7978 9994
Giải Năm 2767 1142 9742 9327 1226 7965
Giải Sáu 921 554 160
Giải Bảy 30 25 64 14
Đầu Lô tô
0 08
1 14
2 23 ,27 ,26 ,21 ,25
3 38 ,30
4 46 ,42 ,42
5 52 ,59 ,54
6 68 ,67 ,67 ,65 ,60 ,64
7 70 ,71 ,78
8 88 ,83
9 94
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 08/05/2023
Giải ĐB 44481
Giải Nhất 08861
Giải Nhì 02832 00516
Giải Ba 79797 97171 25884 01962 05448 08284
Giải Tư 6836 5645 2536 8583
Giải Năm 3262 5900 6671 7555 0793 2640
Giải Sáu 441 909 144
Giải Bảy 21 92 26 62
Đầu Lô tô
0 00 ,09
1 16
2 21 ,26
3 32 ,36 ,36
4 48 ,45 ,40 ,41 ,44
5 55
6 61 ,62 ,62 ,62
7 71 ,71
8 81 ,84 ,84 ,83
9 97 ,93 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Chủ Nhật ngày 07/05/2023
Giải ĐB 88060
Giải Nhất 04143
Giải Nhì 28610 84265
Giải Ba 13198 37540 14699 88940 74267 27235
Giải Tư 3713 8736 2531 9024
Giải Năm 3384 1936 9737 4003 8660 1216
Giải Sáu 887 368 121
Giải Bảy 95 86 64 42
Đầu Lô tô
0 03
1 10 ,13 ,16
2 24 ,21
3 35 ,36 ,31 ,36 ,37
4 43 ,40 ,40 ,42
5 -
6 60 ,65 ,67 ,60 ,68 ,64
7 -
8 84 ,87 ,86
9 98 ,99 ,95
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 7 ngày 06/05/2023
Giải ĐB 02904
Giải Nhất 87627
Giải Nhì 84022 69837
Giải Ba 43316 26074 17200 07162 44168 45606
Giải Tư 6611 3858 7560 8625
Giải Năm 7551 8919 0927 7435 4397 8312
Giải Sáu 438 142 508
Giải Bảy 16 26 19 62
Đầu Lô tô
0 04 ,00 ,06 ,08
1 16 ,11 ,19 ,12 ,16 ,19
2 27 ,22 ,25 ,27 ,26
3 37 ,35 ,38
4 42
5 58 ,51
6 62 ,68 ,60 ,62
7 74
8 -
9 97
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 6 ngày 05/05/2023
Giải ĐB 82647
Giải Nhất 95546
Giải Nhì 39378 98658
Giải Ba 97994 13760 07192 61645 91254 34455
Giải Tư 5511 4527 0642 4236
Giải Năm 0155 7861 2259 0242 1787 5726
Giải Sáu 432 624 534
Giải Bảy 16 14 72 39
Đầu Lô tô
0 -
1 11 ,16 ,14
2 27 ,26 ,24
3 36 ,32 ,34 ,39
4 47 ,46 ,45 ,42 ,42
5 58 ,54 ,55 ,55 ,59
6 60 ,61
7 78 ,72
8 87
9 94 ,92
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 5 ngày 04/05/2023
Giải ĐB 81918
Giải Nhất 25824
Giải Nhì 12136 10697
Giải Ba 61949 33310 79061 22400 85742 85067
Giải Tư 1177 4922 6028 9883
Giải Năm 4177 1011 8968 3260 7500 7006
Giải Sáu 561 096 553
Giải Bảy 87 35 49 42
Đầu Lô tô
0 00 ,00 ,06
1 18 ,10 ,11
2 24 ,22 ,28
3 36 ,35
4 49 ,42 ,49 ,42
5 53
6 61 ,67 ,68 ,60 ,61
7 77 ,77
8 83 ,87
9 97 ,96
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 4 ngày 03/05/2023
Giải ĐB 85576
Giải Nhất 51335
Giải Nhì 81665 42261
Giải Ba 02390 74032 02490 49728 77920 86355
Giải Tư 6100 4962 8993 4459
Giải Năm 5312 8561 7613 8129 8389 1776
Giải Sáu 880 237 406
Giải Bảy 67 28 41 12
Đầu Lô tô
0 00 ,06
1 12 ,13 ,12
2 28 ,20 ,29 ,28
3 35 ,32 ,37
4 41
5 55 ,59
6 65 ,61 ,62 ,61 ,67
7 76 ,76
8 89 ,80
9 90 ,90 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 3 ngày 02/05/2023
Giải ĐB 00865
Giải Nhất 40456
Giải Nhì 42008 20843
Giải Ba 65177 77430 46157 48808 12760 42502
Giải Tư 2066 1981 7988 5669
Giải Năm 1644 6108 7298 4086 4818 6593
Giải Sáu 473 470 221
Giải Bảy 70 61 52 02
Đầu Lô tô
0 08 ,08 ,02 ,08 ,02
1 18
2 21
3 30
4 43 ,44
5 56 ,57 ,52
6 65 ,60 ,66 ,69 ,61
7 77 ,73 ,70 ,70
8 81 ,88 ,86
9 98 ,93
Kết quả xổ số miền Bắc Thứ 2 ngày 01/05/2023
Giải ĐB 61820
Giải Nhất 92980
Giải Nhì 75547 22089
Giải Ba 48152 67318 78622 65301 40398 81980
Giải Tư 3658 6406 0212 2988
Giải Năm 4791 9748 1765 2248 3694 0371
Giải Sáu 389 974 716
Giải Bảy 84 00 14 58
Đầu Lô tô
0 01 ,06 ,00
1 18 ,12 ,16 ,14
2 20 ,22
3 -
4 47 ,48 ,48
5 52 ,58 ,58
6 65
7 71 ,74
8 80 ,89 ,80 ,88 ,89 ,84
9 98 ,91 ,94
Có thể bạn quan tâm

Sổ kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc

+ Sổ kết quả (hay còn gọi là sớ kết quả) là trang tổng hợp tất cả các kết quả mà bạn muốn thống kê lại trong các khoảng ngày khác nhau:

- Sổ kết quả hôm nay: xem kết quả xổ số mới nhất trong ngày
- Sổ kết quả hôm qua: xem kết quả xổ số của ngày hôm qua
- Sổ kết quả hôm kia: xem kết quả xổ số của ngày hôm kia
- Sổ kết quả 7/30/60/90/100 ngày: xem kết quả xổ số trong 7/30/60/90/100 ngày gần nhất
- Ngoài ra bạn có thể tùy chọn ngày để xem sổ kết quả trong khoảng thời gian mà bạn cần xem

+ Các bước chọn xem sổ kết quả như sau:

- Bước 1: chọn số ngày cần xem
- Bước 2: chọn miền Bắc hoặc các đài miền Nam/miền Trung cần xem
- Bước 3: nhấn chọn nút “ kết quả ”

==> Xuất hiện sổ kết quả theo miền/theo đài với số ngày mở thưởng tương ứng mà bạn chọn.

tin hot

Trực tiếp XSMB lúc 18h15

Thống kê XSMB hôm nay

Quay thử xổ số miền Bắc hôm nay

Xem thêm